Op dit moment houdt Minister Adhin een pre-congres in de conferentiezaal van SPI aan de Mr. J. Lachmonstraat.

FullSizeRender[2]
FullSizeRender

De belangrijkste taak van scholen is goed onderwijs geven. Dat kan alleen als er voldoende onderwijstijd is en scholen die tijd goed gebruiken. De overheid heeft vastgelegd hoeveel tijd scholen moeten besteden aan onderwijs (onderwijstijd).Helaas moeten we constateren dat er in Suriname relatief weinig effectieve schooluren zijn.Het MinOWC acht het opvoeren van het aantal effectieve lesuren c.q. contacturen van eminent belang om te komen tot verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs.