Het Korps Politie Suriname heeft in samenwerking met de Ambassade van de Verenigde Staten van Amerika in Suriname een driedaagse training georganiseerd voor medewerkers van de politieorganisatie. De training is een uitvloeisel van de Caribean Basin Security Initiative (CBSI). De driedaagse training start vanaf maandag 24 augustus.

Voor het organiseren en participeren in online-learning en virtual meetings, is deze kennis die tijdens deze training is opgedaan een vereiste.Het biedt de mogelijkheid aan de participanten om gebruik te maken van de technologie, waardoor de kosten voor educatie van het personeel worden geminimaliseerd. Hierdoor kunnen politiekorpsen die aangesloten zijn aan het CBSI-systeem, via de digitale snelweg met elkaar in verbinding zijn.

De CBSI-Connect Learning Management System Training was in november 2014 uitgevoerd door docenten verbonden aan het bedrijf Metrostar dat gevestigd is in de Verenigde Staten van Amerika. Hieraan hadden enkele deelnemers reeds geparticipeerd. Vanwege de upgrading van het systeem was het nodig om deze leden wederom toe te laten tot de training.

De US State Department heeft een samenwerking ontwikkeld met Metrostar voor capaciteitsversterking van opsporingsinstituten in de Caribische regio.
DSC06627