Krinkondre aktie 2015 van start

1019
Studenten van Paramaribo

Vannochtend werd op het terrein van het Ewald P. Meyer Lyceum (Lyco-2) aan de Passiebloemstraat, het startsein gegeven van de krinkondre aktie 2015. Landelijk zal studenten van de diverse scholen helpen bij het schoonmaken van het land. Om toe te zien dat de werkzaamheden vlot en goed verlopen zijn er 26 bestuursambtenaren van het districtscommissariaat Paramaribo zuidwest ingezet. Het Directoraat Openbaar Groen van het Ministerie van Openbare Werken (OW) is belast met de coordinatie en uitvoering van het project.

Het doel van deze actie is om het milieubewustwordingsproces te stimuleren onder de scholieren, in de grote vakantieperiode, waarbij ze een financiële tegemoetkoming zullen ontvangen en daarmee ook een eigen bijdrage kunnen leveren voor het aanschaffen van schoolbenodigheden.

Ongeveer 2600 scholieren in de leefdtijdsklasse van 14 –tot 18 jaar zijn landelijk ingezet om schoonmaak en promotiewerkzaamheden te verrichten. 220 scholieren van het district Saramacca doen mee met deze actie.

De werkzaamheden van de scholieren houden o.a. in het ontdoen van kruiden en zwerfvuil langs de openbare wegen en op andere openbare terreinen. Hiernaast vind er ook bijscholing plaats van de scholieren middels milieu-educatie programma’s.

Aan de burgerij, weggebruikers wordt gevraagd om rekening te willen houden en goed op te letten wanneer deze studenten bezig zijn met de werkzaamheden.

Studenten van Saramacca
Studenten van Saramacca
Studenten van Paramaribo
Studenten van Paramaribo