RR-Lid van PL stelt zich zelf voor

Op zondag 30 Augustus had de politieke partij Pertjajah Luhur een kennismakingsbijeenkomst gehouden met de districtsraads- en ressortraadsleden. Tijdens deze bijeenkomst werd er afgesproken om de schouders onder het werk te zetten en zich maximaal in te zetten voor het ressort en het district waarvoor zij gekozen zijn.Zij zullen ook regelmatig het veld moeten ingaan om de problemen van de bewoners aan te horen. Er zal eerst in onderling verband een oplossing gezocht worden, mocht dit geen resultaat opleveren, dan zal er verder oplossing gezocht worden bij de bevoegde instanties. De volksvertegenwoordigers kregen ook adviezen en instructies over hoe zij hun werk het beste kunnen aanpakken. Er zullen ook tal van workshops en trainingen worden gehouden voor de volksvertegenwoordigers, zodat zij hun kennis en kunde kunnen vergroten en daarmee van grotere betekenis kunnen zijn voor hun buurt en/of district.

De partijleiding heeft de volksvertegenwoordigers aangemoedigd om hun stem te laten horen, als zij met vragen zitten, dan kunnen ze die gewoon stellen, in plaats van met vragen te zitten en te twijfelen.Het belang van een open en eerlijke communicatie is hierbij benadrukt. Communicatie was een van de speerpunten tijdens de bijeenkomst.Volksvertegenwoordigers zouden de communicatie naar de partijleiding en structuren, maar ook naar het volk goed moeten onderhouden. De diverse manieren om effectief met elkaar te communiceren zijn besproken en er zijn hiertoe verschillende voorstellen gedaan door de volksvertegenwoordigers zelf.

Partijvoorzitter Paul Somohardjo erkende dat vanwege de vele verwikkelingen binnen de partij het vertrouwen is geschaad, echter zal hard gewerkt worden om dit vertrouwen langzaam maar zeker te herstellen. De partijleiding heeft tegenover de volksvertegenwoordigers erkend dat we in een moeilijke periode leven, maar heeft hen op het hart gedrukt niets te vrezen: de partij heeft eerder moeilijke tijden meegemaakt en is die te boven gekomen. Ook deze keer zullen de moeilijkheden overwonnen worden.

De aanwezige leden hebben gebruik gemaakt van de gelegenheid om zich te opnieuw te laten registreren als lid van de partij. Voorts heeft de partijleiding aangekondigd om enkele vakantieactiviteiten te ontplooien. De diverse dr- en rr-leden zullen de koppen bij mekaar steken om na te gaan welke activiteiten zij in dit kader samen met de partijleiding kunnen opzetten.

Er is ook een nieuwe Facebook page van de partij geopend t.w.: Pertjajah Luhur Volksvertegenwoordigers met als slogan “still moving forward”.

[su_row][su_column size=”1/3″]11951225_850191808409902_6227461910423501351_n[/su_column]
[su_column size=”1/3″]11987117_850191065076643_4495575613098180579_n[/su_column]
[su_column size=”1/3″]11960128_850191058409977_3128881419116943076_n[/su_column][/su_row]