De specialisten van het St. Vincentius Ziekenhuis heeft vandaag de dienstverlening aan de Spoedeisende Hulp beëindigt. De medische staf hadden een ultimatum gesteld dat het geld tot uiterlijk 31 augustus op hun rekening gestort moest worden.

De ministers van Volksgezondheid en Financiën hebben SRD 8 ton overgemaakt naar de rekening van het ziekenhuis op de Surinaamse Postspaarbank (SPSB). De overmaking van de SPSB naar andere banken neemt twee dagen in beslag.

Algemeen directeur, Manodj Hindori had geprobeerd de specialisten tot andere gedachten te brengen, wat echter niet gelukt is.

Er is een spoedoverlegd gevraagd door de directie van het ziekenhuis, met de minister van Volksgezondheid.