Verhoogde verkeerscontrole op de Oost-Westverbinding

855

In het weekend van 4 tot en met 6 september zal de afdeling Verkeer van het Korps Politie Suriname verhoogde surveillance en verkeerscontrole uitvoeren op de Oost-Westverbinding.

De maatregelen houden verband met de te verwachten verkeersdrukte in verband met de avond tweedaagse (wandelmars) in het district Nickerie. De nodige bescheiden van voertuigen zullen worden gecontroleerd. Ook zullen er snelheids- en alcoholcontroles worden uitgevoerd.
Verkeersdeelnemers die zich in het weekend op de Oost-Westverbinding bevinden, kunnen bij het constateren van een overtreding gelijk contact opnemen met de Centrale Meldkamer van de politie op het nummer 115. De verkeerspolitie zal gelijk maatregelen treffen tegen deze overtreders. Tegen hardrijders zal er streng worden opgetreden.

De politie rekent erop dat weggebruikers zich zullen houden aan de verkeersregels voor een veilig en vlot verloop van het verkeer.