Milieubewustwordingscampagne voor 2e groep Nationale Schoonmaakactie

720

Heden, woensdag 16 september heeft er in de Mr Bas Ahmadali Multi Funcionele Zaal te Groningen een milieubewustwordingscampagne plaatsgevonden. Deze campagne is voor de tweede groep scholieren van de ressorten Jarikaba, Kampong Baroe en Groningen die meedoen aan de Nationale Schoonmaakactie.

Voor de scholieren van Tijgerkreek en Calcutta wordt deze gehouden in een lokaal van de Henri J. De Vriesschool te Von Freyburg.

Het doel van deze voorlichting is om de scholieren milieubewust te maken en te motiveren hun verantwoordelijkheid te nemen, ook na de schoonmaakactiviteiten.

Het gaat om een initiatief van de jongeren Aroon Samjhawan (milieudeskundige) en ict’er Orpheo Ngadiman. Aan dit project nemen 220 scholieren uit Saramacca deel.

Bij deze sessie wordt op basis van de ervaring van de scholieren verschillende vuilsoorten op een rijtje gezet en nagegaan hoe lang het duurt voor deze door de natuur worden afgebroken.
Er wordt met filmpjes uitleg geven over de 3 r’s: reduce (minder gebruiken), re use (hergebruik) en recycling (afval tot nieuw product maken).

Dit jaar is het thema veiligheid ook meegenomen in de voorlichting. De jeugdigen zijn bewust gemaakt dat zij de veiligheid in handen moeten nemen wanneer zij te werk gaan op het veld. Zo is het erg belangrijk dat zij een vest, handschoenen, neuskap en andere middelen bij zich moeten hebben om het werk veilig te kunnen doen. Er zal per groep een sessie gehouden worden.