Rijstboeren krijgen alsnog een tegemoetkoming van SRD 100

673

Rijstboeren zullen ondanks de slechte financiële situatie van de staat, SRD 100 als compensatie krijgen die ze voor het afgelopen seizoen verlies hebben geleden.

Een regeringsdelegatie bestaande uit LVV minister Soeresh Algoe, toenmalige minister van Buitenlandse zaken, Winston Lackin en parlementariërs, Rachied Doekhie en Premdew Lachman was in april van dit jaar na onderhandelingen met boeren overeengekomen om deze agrariërs $60 per ingezaaide hectare uit te keren en 2 zaken meststoffen.

De overheid was in eerste instantie niet in staat middelen voor dit doel vrij te maken. Dit komt door de crisis die er de afgelopen maanden is ontstaan, met als gevolg een groot tekort aan inkomsten.

De minister heeft boeren vertegenwoordigers donderdagmiddag in Nickerie ook meegedeeld dat via het ministerie van financiën met de banken aan de tafel zal worden gegaan om te kijken of de schulden van deze groep voor een periode van een jaar kunnen worden geparkeerd. Zo zullen boeren meer financiële ademruimte krijgen en niet meer bedreigd worden met veiling van hun bezittingen.

De minister heeft de boeren organisaties SPBA en VPP bij de ontmoeting donderdagmiddag weer op het hart gedrukt in eenheid samen met het ministerie te gaan werken aan structurele oplossingen voor de problemen in de rijstsector, en opnieuw de boeren erop gewezen dat subsidies geen oplossing zijn.

Om de rijstsector gezond te maken zullen padiproducenten moeten streven naar nog meer efficiëntie, kostprijs verlaging maar vooral het telen van kwalitatief goede rijst variëteiten.
De LVV minister was bij deze ontmoeting vergezeld van diverse stafleden van het ministerie en voorzitter van het SNRI en rijstexport deskundige Sham Guptar.