60 werknemers MNO Vervat ontslagen

3434

Volgens bekomen informatie heeft het aannemingsbedrijf MNO Vervat in het district Coronie per onmiddellijke ingang 60 werknemers ontslagen. Dit vanwege het feit dat de overheid dit bedrijf reeds 20 maanden niet heeft uitbetaald. Dit houdt dus in dat 60 gezinnen nu brodeloos zijn. Deze werknemers waren tewerkgesteld bij de bouw van de dijk in Coronie.

De directie heeft de werknemers en stafleden telefonisch meegedeeld dat zij onmiddellijk moeten stoppen met hun werkzaamheden. Enkele stafleden blijven nog even werken om wat administratieve zaken af te ronden. De werknemers zijn nu radeloos, omdat zij geen bron van inkomsten meer hebben. Anderen zitten met schulden bij de banken. Daarnaast vinden de werknemers dat zij onterecht van de ene op de andere dag ontslagen zijn.