Minister Van Dijk – Silos vermoedt brandstichting Juspol-gebouw

1176

Volgens de minister van Justitie en Politie, Jennifer Van Dijk-Silos, heeft een vrouwelijke BBS’er, die voor de brand in het Juspol-gebouw in het gebouw vertoefde, geweigerd om verhoord te worden door de politie. De minister heeft dit meegedeeld aan de Beveiligings- en Bijstanddienst Suriname (BBS). De politie kreeg van de minister de opdracht om allen die voor de brand in het gebouw vertoefde, te verhoren. Volgens de minister heeft de BBS’er geweigerd voor verhoor omdat zij vindt dat zij niet onder de politie valt maar onder BBS.

Volgens Van Dijk moeten de BBS’er en haar collega’s van hun post ontlast worden, omdat zij allen in de fout zijn gegaan tijdens de brand. Aan de bewindsvrouw is meegedeeld dat tijdens de brand dienstdoende BBS’ers mensen hebben ingezet om spullen uit het gebouw te verwijderen. “Hoe weet je als het werkers zijn en wat als de mensen stelen? Het kan niet dat er mensen worden toegelaten om spullen uit het gebouw van Juspol te verwijderen, terwijl er brand is”, zegt de bewindsvrouw. Zij vermoedt dat er sprake is van brandstichting, doordat er krantenpapier is aangetroffen in een gat dat is geboord. Zij zegt dat de brand is ontstaan op de eerste verdieping. Alle belangrijke documenten van de afdeling Vreemdelingen Zaken zijn in de fik gegaan.

Volgens waarnemend hoofd van BBS, Stanley Blokland zullen er zeker consequenties volgen voor de BBS’ers, die niet verhoord willen worden. “Niemand kan het weigeren, want het is een opdracht van de minister. Ik weet niet waarom de BBS’er geweigerd heeft om verhoord te worden. In elk geval zullen er maatregelen getroffen worden, omdat eenieder die ten tijde van de brand in en bij het gebouw aanwezig was, gerekend wordt als verdachte aangezien brandstichting als oorzaak niet uitgesloten is. Het personeel is inderdaad in de fout gegaan om mensen toe te laten om spullen uit het gebouw te halen. Bij brand hebben andere autoriteiten waaronder de brandweer het voor het zeggen. In dit geval is de brandweer gerechtigd om mensen in te zetten om spullen uit het gebouw te verplaatsen. De politie is bezig met een diepgaand onderzoek in deze kwestie.