Op donderdag 24 september zag de 16-jarige arrestant Chivaro, A. kans om vanuit de hulppost van de politie te Uitkijk te ontvluchten. Chivaro die ervan wordt verdacht diefstal te hebben gepleegd, is door de politie aangehouden en ingesloten.

Tijdens zijn verhoor vroeg de verdachte om naar het toilet te gaan. Hij werd daartoe in de gelegenheid gesteld. Toen bleek dat Chivaro te lang in het toilet bleef, de politieambtenaar maakte de deur open en kwam tot de ontdekking dat hij was ontsnapt. Het vermoeden bestaat dat hij via het luik van de toiletruimte is ontvlucht. Een surveillance in de directe omgeving leverde niets op.

Na enkele uren kon de verdachte weer worden aangehouden met medewerking van een buurtbewoner. Hij is overgebracht naar het cellenhuis van het Opa Doeli Doorgaanscentrum.