Minister Faizal Abdoelgafoer had op woensdag 23 september op zijn kabinet de Presidentiële commissie Integraal jeugd- en kinderbeleid ontvangen. De commissie werd vertegenwoordigd door Mw. Ferrier, Mw. Artis en Mw. Nortan.

De minister gaf in zijn inleiding kort aan dat hij het op prijs stelt dat de commissie op audiëntie wenste en heeft daarom niets aan het toeval overgelaten om deze te ontvangen. De problematiek; kinderbeleid en de integrale aanpak staat hoog op de prioriteitenlijst van de minister.

Het ministerie heeft een coördinerende rol, en het is de minister menens om een brede maatschappelijke discussie te voeren over waar wij naar toe gaan met het jeugdbeleid in Suriname. Het is belangrijk dat alle actoren erbij betrokken worden omdat hij hiermee de resources wil bundelen ten einde een grotere impact wil bewerkstelligen. Verder wil de minister ook bekijken, een nationaal integraal jeugdplan op te stellen voor de komende 3 jaren, dit geldt zowel voor Sport als ook Jeugd.

Mw. Ferrier voorzitter van de commissie gaf te kennen dat er veel werk verzet is om te komen tot een gezamenlijke aanpak voor kind- en jeugdbeleid. Er is een achterstand o.a. in wetgevingsproducten. Ook moeten de verschillende ministeries steeds meer hun programma’s op elkaar afstemmen als het om kinder- en jeugdbeleid gaat. Op dit moment dit moment zijn 9 ministeries bezig met kinder- en jeugdbeleid. Het is ook belangrijk dat er een interministeriële onderraad voor kind- en jeugdbeleid komt die het toezicht moeten houden dat de verschillende ministeries hun kinder- en jeugdbeleid afstemmen op het Nationaal geïntegreerd Kinder- en Adolescenten beleidsplan.

De voorzitter van de commissie overhandigde het document: Geïntegreerd Kinder- en Adolescentenbeleid aan de minister. In dit document is het kader aangegeven over het kinder- en jeugdbeleid in Suriname. De minister gaf aan dat er zeker met het document gewerkt zal worden, en vroeg hij aan de commissie hem te adviseren bij de uitvoer van kinder- en Jeugdbeleid.