Echtpaar 60 jaren lief en leed met elkaar gedeeld

632

Het echtpaar Doelahmarsidi- Pawiroredjo, wonende aan de Soemberedjostraat, in het district Coronie, heeft op 25 september 2015 hun 60 jarige trouw zijn aan elkaar gevierd. Hun familie, buren, vrienden en kennissen mochten getuigen zijn van hun diamanten huwelijksjubileum. De heer Ahmat Doelahmarsidi schouwde het levenslicht aan op 22 september 1935 in het rijstdistrict en mevr. Waginem Pawiroredjo, in de echt verbonden Doelahmarsidi werd geboren op 24 november 1940, ook in het district Nickerie. Hun ouders hebben het huwelijk gearrangeerd.

De heer Ahmat werkte als buschauffeur voor het ministerie van Openbare werken, terwijl ibu Waginem als huisvrouw zorgt draagt voor het reilen en zeilen binnen het gezin, dat verrijkt was met 3 zonen en 4 dochters.

Het echtpaar is verder gezegend met 14 klein- en 10 achterkleinkinderen.De districtssecretaris Lucie Doorson mocht namens de president van de Republiek de gebruikelijke enveloppe met inhoud overhandigen met natuurlijk de nodige felicitatiewensen. Daarnaast mocht het jubilerend echtpaar namens de burgervader een bloemstuk in ontvangst nemen.