Indonesisch parlement wilt relatie met Surinaams parlement versterken

677

Afgelopen dinsdag heeft een delegatie van the People’s Consultative Assembly of the Republic of Indonesia een bezoek gebracht naar De Nationale Assemblee. Het is de eerste keer dat de delegatie een bezoek heeft gebracht aan ons parlement. De delegatie is warm ontvangen door de voorzitter van DNA, Jennifer Simons.

Het doel van deze ontmoeting is om de parlementaire relatie tussen beide landen te versterken. De delegatie bestond uit de vicevoorzitter van het Indonesisch parlement, Hidayat Nur Wahid, drie parlementariërs en drie medewerkers van het secretariaat. Voor de delegatie is Suriname een bijzonder land, vanwege het feit dat een deel van de Surinaamse bevolking van Indonesische komaf is.

De delegatie is door de Surinaamse DNA-voorzitter ingelicht hoe het parlement is samengesteld. Voorts zijn de grondwettelijke taken van de DNA met hen gedeeld. Het Surinaams parlement telt 51 leden, terwijl het Indonesisch parlement uit 692 leden bestaat. Verder heeft Simons aangegeven dat alle bevolkingsgroepen in de assemblee zijn vertegenwoordigd, waardoor eenieder zich vertegenwoordigt voelt.

Aan de andere kant is het parlement nog jong. Er wordt nu gewerkt aan versterking, zodat de grondwettelijke taken en plichten kunnen worden uitgevoerd. Voor de verdere versterking van de assemblee wordt ook met andere parlementen internationaal en uit de regio gesproken.

Nur Wahid heeft Simons de uitnodiging gedaan voor een tegenbezoek aan Indonesië. Simons heeft dit geaccepteerd. Eind oktober vertrekt er een Surinaamse delegatie ter bijwoning van een vergadering van de Inter Parlementaire Unie (IPU) naar Genève. Hier zal het contact tussen de Surinaamse delegatie en de Indonesische delegatie continueren. Simons was blij met het bezoek van de Indonesische delegatie, omdat Suriname veel kan leren van de actoren uit Indonesië.