Hoofdinspecteur van politie, Robert Rakijo, is vandaag in vrijheidgesteld, nadat het verzoek door zijn raadslieden Irwin Kanhai en Humphrey Schurman positief is beoordeeld.

Volgens Kanhai bestaat er geen gegronde reden om de hoofdindpecteur langer vast te houden ondanks dat zijn inverzekeringstelling rechtmatig was getoetst door rechter- commissaris Rasoelbaks. Mede daardoor was zij aanhouding met 30 dagen verlengd. Raadsman Kanhai geeft verder aan dat hij vooralsnog niet weet of het Openbaar Ministerie in beroep gaat tegen de vrijlating.

Rakijo die op 12 september werd gearresteerd, werd verdacht van: verduustering van boetegelden, uitlokking tot meineed, wederrechtelijke vrijheidsberoving, verduistering van staatseigendommen en in beslag genomen goederen.