Instelling commissie Milieu en Klimaatverandering

680

“Milieu en Klimaatverandering”, is een commissie die is ingesteld op initiatief van assembleelid André Misiekaba, de huidige voorzitter, op 18 augustus 2015.

Het idee vatte post bij de parlementariër na deelname van een internationale conferentie over Klimaatsverandering in Rio de Janeiro. Namens het parlement van Suriname heeft de commissie onder meer het verdrag ter instelling van een Rampenbeheersingsagency in het Caribisch gebied voorbereid en uitdrukkelijk goedgekeurd. De naam van de commissie is veranderd in commissie Milieu en Klimaatverandering omdat deze twee hand in hand gaan, gaf Misiekaba aan.