Sleepboot gekapseisd en gezonken bij de monding van de Suriname rivier

1370

Vrijdag 16 oktober werd een boot van de kapitein Vivian, Api, gekapseisd en zonk naar de bodem bij de monding van de Suriname rivier.

Het lijk van de kapitein Vivian, Api, van wie overige personalia ontbreekt, is op vrijdagmorgen 16 oktober geborgen. Het slachtoffer bevond zich met 2 opvarenden in een sleepboot die hulp bood aan een vrachtschip dat vast zat in de vaargeul voor de Surinaamse kust.

Op donderdag 15 oktober kreeg de afdeling Maritiem van de politie melding en ging samen met de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) naar de plek voor onderzoek.

Uit het voorlopige onderzoek blijkt dat het vrachtschip door 1 duwboot en drie sleepboten werd voortgetrokken. Tijdens het voorttrekken van het vrachtschip, kwam de boot van het Nederlandse vaartuigen bedrijf door de golfslag in gevaar. Ten gevolge hiervan kapseisde en zonk het vaartuig. De kapitein verdween hierbij in de diepte. Het gelukte de twee andere opvarenden zichzelf in veiligheid te brengen.

De MAS had duikers van Suriname Diving ingehuurd om te zoeken naar de vermiste. Het lijk van het slachtoffer werd op vrijdag morgen 16 oktober door de duikers geborgen. Het onderzoek in deze zaak wordt door de politie in samenwerking met de MAS uitgevoerd.