DC Doebay en totale gemeenschap willen stuk terein behouden

655

Na informaties verkregen te hebben op dinsdag 13 oktober omtrent een stuk terrein, groot 3351 m2, gelegen aan de P. Chandieshawweg in het ditrict Saramacca, per bereidsverklaring aan een derde is afgestaan, heeft DC Laksmienarain Doebay de minister van ROGB terstond telefonisch gecontact.

Het verzoek is om het stuk terrein dat voor sport- en culturele doeleinden voor de gemeenschap wordt gebruikt, te behouden. Dit vanwege een negatief advies zijdens het districtscommissariaat en er was ook al verzoek gedaan op 30 januari 2015 door voormalig DC Ravin Jiawan namens de gemeenschap van de onderhavige weg om het terrein te behouden voor de doeleinden waarvoor het bestemd is.

De burgervader heeft samen met zijn staf op woensdag 14 oktober persoonlijk georiënteerd. Bij die gelegenheid waren ook de rr- ,de dr-leden en de lokale bevolking aanwezig die allen het verzoek deden het terrein niet aan een derde af te staan.

De DC heeft hen deze garantie gegeven. Verder ontving de dc ook een kopieschrijven van de rr- en dr- leden die gericht is aan de minister van ROGB.