Medewerker verbergt mobiel van klant in toilet

1068

Een klant die op maandag 12 oktober bij een eetzaak in de Hermitage Mall een mobiele telefoon had achtergelaten, is door een van de medewerker van de eetzaak weggenomen. Toen de klant van de eetzaak vertrok vergat zij haar mobiele telefoon mee te nemen. Zij zocht naar haar mobiel, maar kon het nergens vinden en besloot zij terug te gaan naar de eetzaak om daar te vragen.

In de winkel aangekomen werd B.J die de tafel had schoongemaakt door de verantwoordelijke geconfronteerd met hetgeen de klant hem had voorgehouden. Aangezien B.J. aangaf het toestel niet te hebben gezien, werd de politie van Uitvlugt ingeschakeld.

De medewerker werd door de politie ondervraagd. B.J. bleef volharden in zijn verklaring dat hij de telefoon niet had gezien en ook niet had weggenomen. Een getuige die had gezien hoe B.J de telefoon onder het dienblad had geschoven en weg had genomen, vertelde dit aan de politie. De getuige gaf ook mee dat hij naar de richting van het toilet was gelopen met de telefoon. Bij een zoekactie in het toilet werd de telefoon achterhaald.

De klant wilde geen aangifte doen maar stond erop dat de medewerker een waarschuwing kreeg van de leiding van de eetzaak om dit gedrag voortaan achterwege te laten.