Twee geleende zangvogels doorverkocht

706

Orlando J., (62) heeft een goede dienst aan zijn vriend bewezen door op de twee gekooide zangvogels te letten bij uitlandigheid van laatstgenoemde. Hij bracht de zangvogels toen die vriend terug was.
Na een paar dagen kwam hij terug om de vogels te lenen. Na twee weken toen Orlando de zangvogels niet terugbracht, deed de eigenaar aangifte.

Op 13 oktober toen de politie van Uitvlugt de verdachte aanhield, gaf hij toe de vogels voor srd 1500 te hebben verkocht welke aanleiding is tot in verzekering stelling van de verduisteraar na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie. Twee dagen hierna gaf Orlando een deel van het geld aan de eigenaar. De eigenaar trok de aangifte in. Na weer met een lid van het Openbaar Ministerie te hebben afgestemd is de in verzekering gestelde in vrijheid gesteld. Hij moet de zaak zelf met de eigenaar verder afhandelen.