Nationaal Archief Suriname en Aruba willen komen tot een samenwerking

620

Het Nationaal Archief Suriname( NAS) en het Nationaal Archief Aruba hebben reeds alle mogelijkheden in kaart gebracht om te komen tot een samenwerking. Binnenkort zal er een Memorandum of Understanding (MOU) worden getekend. Minister Noersalim van Biza, onder welk het archiefwezen valt, werd op donderdag 15 oktober met een bezoek vereerd door het Nationaal Archief Aruba. De twee instituten hebben altijd contact, maar nooit samengewerkt, gaf mevrouw Rita Tjien Fooh, onze nationale archivaris aan.

De mogelijkheden om te komen tot een samenwerking op het gebied van audio en video- opleidingen is ook geïdentificeerd. Het NAS wenst een pilot uit te voeren op de ministeries van Buza, LVV en MINOWC tot het overbrengen in een goede, geordende staat van de vele overheidsarchieven die op de diverse ministeries liggen. Er is een achterstand van om en bij 20- 30 jaar. Aruba werkt volgens het tussendepotmodel voor een beter beheer. Dit kan voorkomen dat zaken misgaan bij verhuizingen.

Volgens Hernandez, Raymond, hoofd van het Nationaal Archief Aruba, heeft Suriname meer ervaring op het gebied van de bouw van een eigen archiefbureau, de opleiding en het heel programma daaromheen.

Minister Noersalim riep beide archivarissen op om de mogelijkheden verder uit te werken voor een betere samenwerking.