Ressortraad Kampong Baroe levert bijdrage aan uitdiepen straatlozingen

811

De straatlozingen van de Saramaccaweg ter hoogte van Kampong Baroe wordt uitgediept. De ressortraad van Kampong Baroe heeft de aannemer Roy Lakhisaran ingeschakeld om deze uit te voeren. In deze gaat het om een deel aan de zuidelijke zijde en 200 m aan de noordelijke zijde van de weg die dichtgeslibd was.

Vermeldenswaard is dat bij een kleine regenval percelen alsook erven onder water kwamen te liggen.
De ressortraadsleden van Kampong Baroe hebben dit project,die bijkans srd 700 heeft gekost, zelf bekostigd.

De voorzitter, Desi Moella zegt dat de raad op deze manier ook een bijdrage wil leveren en niet alles wil schuiven voor de lokale overheid. De leden werden bedankt door de districtscommissaris Laksmienarain Doebay van Saramacca voor dit initiatief. Het is een pluimpje waard en moet dienen als een voorbeeldproject voor andere gebieden, aangezien burgerparticipatie zeer belangrijk is voor de verdere ontwikkeling van ons district, aldus de de burgervader.

12108771_962754310463477_6009646754470527928_n
10376162_962754723796769_3244792804660394452_n