ABS organiseert statistiek beurs i.v.m internationale dag van statistiek

921
????????????????????????????????????

Op 20 oktober heeft het Algemeen Bureau voor de Statistiek in Suriname (ABS) in samenwerking met de United Nations Development (UNDP) en de United Nations Children’s Fund (UNICEF), een statistiek beurs georganiseerd in het Lalla Rookh gebouw. De beurs is georganiseerd in het kader van de internationale dag van statistiek en het wordt om de vijf jaren georganiseerd.

De algemene doelstelling van het ABS is om de Surinaamse en de internationale gemeenschap te voorzien van deugdelijke statistieken die inzicht geven in de demografische, economische en sociaal-culturele situatie en ontwikkeling van Suriname. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) was ook vertegenwoordigd op deze beurs. Het gaat om de afdeling Onderzoek en Planning die onderwijsstatistieken heeft getoond.

Deze afdeling beschikt over statistieken van scholen, leerlingen, studenten en leerkrachten over het gehele land. Verder beschikt het ook statistieken die de examenresultaten van de VOS en VOJ scholen van de afgelopen jaren weergeven en statistieken van de dropouts over de afgelopen jaren. Deze statistieken worden voorzien van adviezen en ze worden doorgeleid voor het maken en monitoren van beleid en planning op het ministerie.

Na kwantitatieve en kwalitatieve onderzoekingen ten behoeve van het onderwijsbeleid, met name het verzamelen van onderwijsdata en dataverwerking worden statistieken vastgelegd die het onderwijsgebeuren weergeven.

Er waren ook andere ministeries vertegenwoordigd op de beurs namelijk: het ministerie van LVV, Regionale Ontwikkeling, het ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu, Binnenlandse zaken en het Ministerie van Openbare Werken.