Nationale Commissie bereidt viering en herdenking 40 jaar Srefidensi

1132

De Nationale Commissie ter herdenking van 40 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid van Suriname is vrijdag geïnstalleerd door de minister van Binnenlandse Zaken, Mohammed Noersalim. Het is de bedoeling dat de interdepartementale commissie in ijltempo gaat werken, om de activiteiten te organiseren rond de viering van 40 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid.

Deze commissie telt 9 personen en het heeft als taak om de president en de Surinaamse regering te adviseren over de wijze waarop de herdenking van de Staatkundige Onafhankelijkheid succesvol door de natie gevierd kan worden, rekening houdend met de budgettaire beperkingen. In de commissie zitten er vertegenwoordigers van diverse ministeries.

De voorzitter van de commissie, Henk Herrenberg, zei tijdens het officieel gedeelte dat er niet veel geld is om te dansen en te feesten, vandaar dat men meer thema-avonden gaat organiseren waarbij er meer over de onafhankelijkheid gesproken zal worden. Herrenberg zegt dat de parade en het defilé van de gewapende machten zeer waarschijnlijk in de hoofdstad gehouden zal worden.

De commissievoorzitter zei ook dat de activiteiten niet alleen vóór 25 november gepland zullen worden, maar verspreid over het hele feestjaar. Vanaf 2012 rouleert de Srefidensi-viering en werd deze achtereenvolgens gehouden in Nickerie, Para en Wanica. Het definitieve besluit hieromtrent zal nog genomen worden door de commissie. Minister Noersalim attendeerde de commissie erop dat er zeer weinig tijd is tot 25 november en dat ze daarom snel haar advies moet uitbrengen. Hij voegde verder toe dat ondanks de weinig beschikbare middelen 40 jaar Srefidensi niet ongemerkt kan voorbijgaan.