Bewustwordings programma gestart door Caricom Jeugdambassadeur

902
Leerlingen van de vierde klas zijn informatie aan het verstrekken aan leerlingen van de lagere klassen

Vandaag, dinsdag 27 oktober hebben de leerlingen van de vierde klas, van de Graaf Von Zinzendorfschool op hun manier andere leerlingen van de school geïnformeerd over het CaricomJeugdambassadeursprogramma (CYAP), Millennium Development Goals Jeugdambassadeursprogramma (MDGYA) en het Nationaal Jeugdparlement (NJP). Dit project wordt “Ken jij jouw jeugdvertegenwoordigers?” genoemd en is een initiatief van het Caricom Jeugdambassadeurs Korps.

Het doel van dit project is om jongeren bewust te maken wie hun jeugdvertegenwoordigers zijn, tot welk orgaan zij behoren en wat ze allemaal doen. De leerlingen van de vierde klas werden van te voren ingedeeld naar de drie jeugdorganen. Zij kregen de gelegenheid om informatie te vergaren over het orgaan. Dit gebeurde onder toezicht van een begeleider. “Jongeren kunnen elkaar beter begrijpen. Vandaar dat wij voor deze aanpak hebben gekozen. Ze geven zelf de informatie aan hun leeftijdsgenoten”, zegt Franky Koffie, aftredende Caricomjeugdambassadeur.

In samenwerking met de Millennium Development Goals Jeugdambassadeurs en korps en het Nationaal Jeugdparlement is dit project uitgevoerd. “Het is de bedoeling dat dit project landelijk wordt uitgevoerd. Met de start van deze bewustwordingsactiviteit eindigen mijn collega en ik ons termijn als Caricom Jeugdambassadeur voor Suriname”, zegt de vrouwelijke aftredende jeugdambassadeur Tasmara Pique trots. Ze geeft verder aan dat dit project door de nieuw gekozen jeugdambassadeurs Eugenio Bruce en Samaidy Akiema,vervolgd gaat worden.

4e klass