Surinaamse Parlement participeert aan vergadering van de Inter Parlementaire Unie (IPU)

697

Van 17 tot en met 21 oktober heeft een parlementaire delegatie onder leiding van de vicevoorzitter van De Nationale Assemblée, Melvin Bouva, deelgenomen aan het debat over en aanneming van een resolutie over Democratie in het digitale tijdperk en de bedreiging van de privacy en individuele vrijheden, in Genève, Zwitserland. Het ging om een vergadering van de Inter Parlementaire Unie (IPU). Op deze bijeenkomst heeft de heer Bouva de bereikte ICT doelen voor het parlement met de aanwezigen gedeeld. De vicevoorzitter heeft aangegeven, dat DNA in een vergevorderde overgangsfase is door de implementatie van een Strategisch ICT Plan, dat in 2011 is goedgekeurd.

De website – www.dna.sr- die voldoet aan de IPU richtlijnen voor parlementaire websites is opnieuw gelanceerd. De digitalisering maakt de producten van het parlement niet alleen toegankelijker, maar processen ook transparanter door live streaming van publieke parlementaire debatten. Verder biedt de website een kindvriendelijk portaal, terwijl via IBM de interne communicatie en de processen met betrekking tot het delen van informatie worden verbeterd. Naast het ICT Plan voor het Parlement, worden verschillende succesvolle ICT-projecten uitgevoerd in andere sectoren, zoals de onderwijs-, justitiële -, financiële -, uitvoerende-, zakelijke- en de sociale sector. Door digitalisering raakt Suriname geconfronteerd met alle vormen van cyber criminaliteit zoals identiteitsfraude, skimming (belastingfraude), online pesten en chantage.

Verder geeft de heer Bouva aan dat wij ook geconfronteerd zijn met subtiele vormen van activiteiten gericht op het destabiliseren van de overheid en of de samenleving door middel van manipulatie of regelmatige online publicaties van overheidsinformatie zoals economische data. Al dit verkeerd gebruik van gedigitaliseerde data vraagt om effectieve reacties waarmee geen inbreuk wordt gepleegd op mensenrechten en individuele vrijheden van onze burgers, vandaar de noodzaak voor het moderniseren van onze wettelijke en beleidskaders. Tevens wordt in het huidig Nationaal Ontwikkelingsplan 2012-2016 de behoefte erkend aan het creëren van publiek bewustzijn over het juist gebruik van ICT en wordt gevraagd om publiek-private partnerschappen op het gebied van ICT gebruik voor ontwikkeling. Er wordt sterk geloof gehecht aan de Resolutie die ter tafel is gebracht om te worden aangenomen welke een belangrijke bijdrage zal leveren als richtlijn in het proces om te komen tot een eerlijke balans tussen de democratische en wettelijke plichten van de Staat, onze parlementen en instituten en de rechten en vrijheden van onze privé individuen in deze digitale eeuw.