Verkeersacties op verschillende locaties in het ressort Uitvlugt

746

Op dinsdag 27 oktober is de politie van het ressort Uitvlugt van start gegaan met het voeren van verkeersacties op verschillende locaties in het ressort. Er zijn 45 personen bekeurd voor verschillende overtredingen tijdens deze controle.

De meeste bestuurders zijn proces verbaal aangezegd voor overtreding van de maximum snelheid binnen de bebouwde kom. De maximum snelheid binnen een bebouwde kom is bij wet gesteld op 40 km per uur voor alle motorrijtuigen met uit zondering van de bromfiets. Voor de bromfiets is de maximum snelheid binnen een bebouwde kom gesteld op 30 km per uur. Op sommige wegen wordt er een beperking van 30 km per uur opgelegd voor alle motorrijtuigen.

Op bestuurders wordt een beroep gedaan te letten op hun snelheid en te controleren of de bescheiden van het voertuig welke zij besturen in orde zijn.