Coördinator Bureau Basis Onderwijs frustreert onderwijsleerproces

906

Coördinator Bureau Basis Onderwijs, G.P. in het district Nickerie frustreert het onderwijsleerproces. Leerkrachten worden zonder opgaaf van redenen van de ene op de andere dag gemuteerd zonder voor vervanging te zorgen. Al gaat het om leerkrachten met een mindere bevoegdheid, zulke handelingen zijn nooit goed te praten.

Jarenlang hebben deze onderwijzers hun kunnen bewezen met goede rapportages vanuit de kant van het inspectieapparaat. Op deze manier worden het imago en integriteit van goedfunctionerende leerkrachten te grabbel gegooid. Erger nog, klassen zitten nu zonder leerkrachten en grote leerstofachterstanden worden buiten de schuld om van leerlingen gecreëerd.

Daarnaast worden de directeuren niet gekend in het besluit, met als gevolg reddeloze situaties en radeloze schooldirecteuren.