DR leden Coronie worden getraind voor taken en verantwoordelijkheden

600

Het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) afdeling Regionale Organen en Wetgeving (ROW) onder leiding van de juristen: dhr. Olton Thomas, mevr. Rremlata Madhoebar en mevr. Jo-Aan Wimpel hadden op dinsdag 27 oktober een training verzorgd aan de districtsraad (DR) in het district Coronie.

Deze training heeft betrekking op de Taken en Bevoegdheden van de DR conform de wet Regionale Organen, het Orde Reglement DR en de Tnterimregeling Financiële Decentralisatie. De Districtsraadsleden zijn getraind in de taken en verantwoordelijkheden die uitgevoerd moeten worden als districtraads. Aan hen werd uitgelegd waarom het heel belangrijk is om burgers te betrekken bij de ontwikkeling van het district, de wetgeving, de opstelling van de begroting, burgerparticipatie en voorlichting.

De burgervader, Aroenkoemar Ramdhani juicht deze training toe en wenste de districtsraadsleden veel succes toe. Alle districtraadsleden in de verschillende districten zullen deze training krijgen.

12191544_898981156823962_3395454315192746533_n