Toegift vragende agenten opgesloten

963

Twee wetsdienaren, Videsh J. en Greogory A, zijn door de afdeling Onderzoek Personeel Zaken(OPZ) van het Korps Politie Suriname na een klacht tegen hen, aangehouden.

De eerstgenoemde agent heeft op 24 oktober een overtreder geverbaliseerd. De laatstgenoemde agent, na samenspraak met agent Videsh, benaderde de overtreder en zei dat zijn geldboete als vervallen verklaard kon worden, indien hij bereid was een toegift te geven. De overtreder liet het niet daarbij en deponeerde een klacht in bij OPZ.

De agenten hebben hiermede het imago van het Korps geschaad. Ingevolge artikel 429a van het Wetboek van Strafrecht wordt een ambtenaar gestraft, die opzettelijk misbruik maakt van zijn functie of positie of iets doet of nalaat iets te doen ten einde voordeel voor hem of een ander te verkrijgen.

Indien politiefunctionarissen zich schuldig maken aan soortgelijke praktijken wordt de gemeenschap opgeroepen hiervan melding te maken. Individuen die aan zulke praktijken meewerken zijn ook strafbaar.