SRD 63.000 aan boete gelden geïnd van verkeersovertreders

758

De politie van Richelieu heeft van januari tot en met oktober Srd 63.000 aan boete gelden geïnd van verkeersovertreders. De overtreders die proces-verbaal zijn aangezegd en de boete nog niet hebben betaald zijn niet bijberekend.

Wekelijks wordt er verkeerscontrole uitgevoerd op de Hadji Iding Soemitaweg en andere wegen in het ressort. Eén van de meest voorkomende overtreding is het overschrijden van de maximum snelheid.