De minister van Natuurlijke Hulpbronnen heeft een radicale actie ondernomen door de uitbetaling van een lumpsum en salarisverhoging aan het personeel van de N.V Energie Bedrijven Suriname(N.V. EBS) tegen te houden.

Het gaat in deze om een lumpsum van SRD 1000. Hierop heeft het personeel al twee maanden gewacht, welk een uitvloeisel is van de CAO (collectieve arbeidsovereenkomst) van 2015. Dit uitvloeisel houdt tevens in een loonsverhoging van 6%, waarvan de 4% ervan reeds is uitbetaald.

De minister van NH is bereid om over salarisverhoging en uitkering van lumpsum te betalen wanneer het financieel het met de wind gaat binnen het bedrijf. Het gevolg van deze handeling van de NH-minister kan hoogstwaarschijnlijk leiden tot een werkneerlegging van de 1400 arbeiders van de EBS.

Het EBS- personeel is danig verhit omdat ze op dat geld hebben gerekend en dat al hebben uitbesteed voor de aankoop van bijv. schoolspullen. De vakbond bij de EBS, OWOS, houdt maandag een alv over de ontstane situatie, geeft bondsvoorzitter Steve Geerlings aan. Verder geeft hij aan dat NH niet wilt overgaan tot uitbetaling en dat het ministerie de RVC en de directie niet kan opdragen de betaling niet uit te voeren.

De minister deelt mee dat de RVC is verweten zaken beter te voorzien. Het is niet verteren om salarisverhogingen te geven en lumpsum uit te keren, terwijl de gemeenschap met verhoging van stroomtarieven worden geconfronteerd. Het ministerie heeft de bevoegdheid tot stopzetting en terugdraaiing omdat zij aandeelhouder is. Verder geeft de minister aan dat het onmogelijk is dat ze geen schoolspullen kunnen kopen, terwijl andere Surinamers gewoon met hun salaris die spullen ook hebben aangeschaft.