Politie start met wegcontrole in het ressort Centrum

708

Vanaf vrijdag 30 oktober zal de politie van het ressort Centrum van start gaan met het voeren van wegcontrole. Er zullen snelheidscontroles worden uitgevoerd en ook blaastesten zullen er van bestuurders worden afgenomen.

De politie zal streng optreden tegen dronkaards die deelnemen aan het verkeer en bestuurders die de maximumsnelheid overschrijden. Ook personen die niet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs en plaats nemen achter het stuur van een voertuig waarvoor er een geldig rijbewijs is vereist, zullen niet bespaard worden.

Op bestuurders wordt een beroep gedaan na te gaan of de bescheiden van het voertuig dat zij besturen in orde is alvorens deel te nemen aan het verkeer.