EBS- werknemers krijgen lumpsum, Suriname in het licht

1084

Na een bevredigend gesprek tussen EBS- directeur, Marcel Eindhoven en de bond op zondagavind hebben de in totaal 1400 werknemers vzn de N.V. E.B.S afgezien van de voorgenomen acties. De SRD 1000 lumpsum waarop de arbeiders al twee maanden hebben gewacht, wordt uiterlijk vrijdag gestort.

Dit blijde nieuws werd met een daverend applaus ontvangen tijdens een op maandagmorgen gehouden ALV, deelt bondsvoorzitter Steve Geerlings mede.

Deze SRD 1000 uitkering vloeit ook voort uit de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) van 2015. Daarnaast voorziet deze CAO ook in een salariscorrectie van 6%, waar 4% ervan reeds is ingecorporeerd in het salaris. Binnen niet al te lange tijd zal er aan de EBS- werknemers worden medegedeeld wanneer en hoe de resterende 2% zal worden uitbetaald.