Winkeliers houden zich nog steeds niet aan vergunningsvoorwaarden

730
De inbeslaggenomen dranken

De afdeling Milieu en Gezondheidsdienst (MGD)van het districtsbestuur in Nickerie heeft binnen korte tijd voor de vierde keer alcoholische dranken in beslag genomen in winkels enof supermarkten. Enkele winkeliers verkopen alcoholische dranken, maar ze beschikken niet over een gedestilleerde vergunning.

Voorts zijn er heel wat vervallen goederen in beslag genomen. Het bleek dat de eerdere acties deze winkelier geen signalen hebben gegeven om terstond te stoppen met de verkoop van deze dranken. Het blijkt dat de winkeliers niet bewust zijn over de gevaren van vervallen goederen op de gezondheid van de mens.

De MGD geeft aan dat de winkeliers kunnen rekenen op fikse geldboetes en eventueel een gevangenisstraf. Net als eerder deze week bij een winkelier in Nieuw Nickerie het geval was heeft ook deze ondernemer zich schuldig gemaakt aan een economisch delict. Na afstemming met het Openbaar Ministerie zal bekend worden wat de strafmaat is voor deze illegale handeling.

De vervallen goederen die bij de winkeliers inbeslag worden genomen, worden vernietigd door het Lokaal Bestuur afdeling Milieu en Gezondheidsdienst,MGD.

De vervallen goederen worden verbrand
De vervallen goederen worden verbrand