Verwaarloosd terrein staat er nu brandschoon bij

708

DC Laksmienarain Doebay van Saramacca heeft de opdracht doen uitgaan naar de bestuursdienst om het verwaarloosd met daarop het oud bondsgebouw aan de Bananenbacovenweg te Jarikaba schoon te maken. Nu staat alles er alles schoon en geëgaliseerd bij. De heer Audhram, Loyd die in het gebied woont, heeft gratis zijn graafmachine ingezet.

Bij een persoonlijke oriëntatie gisteren had de DC zijn blijdschap getoond jegens de burgers en in het bijzonder de heer Audhram, Loyd. Hiermede is weer het bewijs geleverd dat met burgerparticipatie veel meer gerealiseerd kan worden voor het district. Nu kunnen de leerlingen van de Openbare school Jarikaba die vlak erachter is gelegen het terrein gebruiken als speelveld.

Het oud bondsgebouw was toen een schuilplaats voor zwervers en drugsverslaafden, welke een last was voor de lokale gemeenschap en zij had vaak daarover geklaagd, deelde de bestuursdienst mede.

Toen
Toen
11219615_969763253095916_4363633103201893992_n