EBS lijnwerkers getraind door SABI

905
SABI Team

De N.V. Energiebedrijven Suriname heeft hun lijnwerkers voor de tweede maal laten bijscholen door de Suriname America Brotherhood Initiative (SABI). 15 lijnwerker trainers zijn deze keer uit verschillende gebieden van de VS naar Suriname gehaald voor het delen van kennis en ervaring met hun Surinaamse lijnwerker broeders. De EBS-lijnwerkers volgden de trainingen tot en met 6 november en vonden plaats in de trainingszalen van de EBS en op de trainings yard op Betesda Livorno.

Samen met de EBS-lijnwerkers verdiepen zij in andere aspecten van het beroep waar steeds het accent gelegd werd op efficiënt en veilig werken. De leden van SABI hebben ter ondersteuning van het werk van de Surinaamse lijnwerkers nieuwe en tweedehandse tools meegenomen die hier goed gebruikt kunnen worden bij het uitoefenen van de dagelijkse werkzaamheden.

Ter ondersteuning van het werk van de Surinaamse lijnwerkers hebben de SABI-leden nieuwe en tweedehandse tools meegenomen die hier goed gebruikt kunnen worden bij het uitoefenen van de dagelijkse werkzaamheden.

SABI streefts als algemeen doel naar een hoge standaard van de Surinaamse lijnwerker, zodat die gecertificeerd kunnen worden in de toekomst. Dit heeft als voordeel, dat zij ook in andere gebieden van de regio kunnen worden ingezet voor herstel van de energievoorziening bij bijvoorbeeld rampen.

Dit jaar breidde de training zich ook uit naar Nickerie bij de centrale te Clara Polder, waar er ook een trainingsyard is opgezet.

Rick Luiten leert knopen te maken
Rick Luiten leert knopen te maken
Training
Training