Surinaamse economie in gevaar door verhoogde kasreservepercentage

1037

“De SRD wordt duurder, de rentepercentages zullen hoger worden voor het publiek bij het sluiten van een lening bij de bank en het geld gaat vastzitten en dit is moordend voor de economie”, stelt econoom, Richard Kalloe. Diverse bankinstellingen zijn door de Centrale Bank van Suriname (CBvS) ervan in kennis gesteld dat vanaf 4 november het kasreservepercentage wordt verhoogd met 5 procent.

De maatregel is door de moederbank zonder afstemming met deze banken doorgevoerd, omdat de actuele precaire financieel-economische situatie en de enorme zucht naar valuta daartoe nijpen. De bedoeling van kasreserveverhoging is om te voorkomen dat de maatschappelijke geldhoeveelheid toeneemt en dat inflatie en koersstijging niet plaatsvinden. Kalloe zegt dat de maatregel niet zal helpen om de valutakoers stabiel te houden, omdat er te veel mensen zijn die vragen naar vreemd geld. Doordat het erg hoog verplicht kasreservepercentage wederom met enkele procentpunten is verhoogd, is de bedrijfsvoering van de banken nog moeilijker geworden.

Er kan bijvoorbeeld veel minder krediet verstrekt worden, en tegenover krediet dat wel verstrekt wordt, zal een hogere rente worden gesteld. De enorme vraag naar vreemde valuta heeft immers een erg ongunstige werking op de stabiliteit van de nationale munt