VIDS legt problemen voor aan ministerie van NH

712

Gisteren, donderdag 5 november had de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden (VIDS) een werkbezoek gebracht aan het ministerie van NH. De vereniging heeft een onderhoud gehad met NH-directeur Dave Abeleven. De organisatie was er voor een kennismakingsbezoek en heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om enkele knelpunten op tafel te leggen.

De delegatie van VIDS heeft ook de problemen van water en electriciteits op diverse plaatsen in het binnenland kenbaar gemaakt. Verder werd er gesproken over het probleem van Kwamalasemutu, waarbij er vervuild rivierwater is onstaan vanwege lage waterstand, en dat andere delen al enige tijd in het donker zitten.

Directeur Abeleven gaf aan, dat deze problemen de volle aandacht hebben van het ministerie en dat er gauw voor een oplossing wordt gezorgd. Er is reeds afstemming met de desbetreffende diensthoofden om de dorpen tegemoet te komen.

Ook deed de directeur van NH een uiteenzetting van het beleid van het ministerie voor de komende jaren.