Bezorgde werknemers Rosebel Goldmines dienen petitie in bij DNA

915

De Nationale Assemblée had op vrijdag 6 november een petitie ontvangen van werknemers van Rosebel Goldmines. De werknemers hebben in de petitie hun misnoegen geuit over het banenverlies bij het goudbedrijf. Zij willen ook weten wat het standpunt van de Assembleeleden leden is over deze kwestie.

De werknemers doen een beroep op hen om hun daarheen te leiden, zodat de rust onder hun terugkeert. De voorzitter van De Nationale Assemblée, Jennifer Geerlings-Simons, die deze petitie in ontvangst nam, heeft de werknemers aangegeven dat zij de zaak serieus zal nemen. Verder heeft zij aangegeven dat de vaste commissie Natuurlijke Hulpbronnen van De Nationale Assemblée een oriëntatiebezoek zal brengen aan de Rosebel Goldmines in het district Brokopondo.

De commissie zal dan praten met de leiding van het goudbedrijf. Zij zullen ook praten met de vakbond van Rosebel Goldmines, vertegenwoordigers van de porknokkers en kapiteins alsook de districtscommissaris van Brokopondo.