Opening Achtste editie Democratiemaand

727

De wetenschappelijk adviseur van De Nationale Assemblée, Valeenee Wasimin, heeft op 4 november jongstleden de achtste editie van de Democratiemaand geopend in het Lalla Rookhgebouw. Deze editie heeft als titel: “Hoe het quorum vraagstuk de waarden van een democratisch parlement beïnvloed binnen De Nationale Assemblée van de Republiek Suriname.”

De 8ste Democratiemaand staat in het teken van activiteiten, thema’s en het werk van het Burgerinitiatief voor Participatie en Goed Bestuur. Volgens Wasimin is quorum verlenen een politiek vraagstuk. Verder zegt zij dat als men het democratisch gehalte in het land hoog wilt houden, men dan een goed functionerend parlement voor nodig heeft. Voor het democratisch parlement moet er een volksvertegenwoordiging zijn. Daarnaast moet er transparantie van informatie zijn die zij beschikbaar stellen. Deze informatie moet toegankelijk zijn voor eenieder. De dagelijkse processen moeten zo effectief en efficiënt mogelijk zijn.

Deze volksvertegenwoordiging is verantwoording verschuldigd aan het volk. Het parlement heeft hiernaast gedeelde wetgevende macht. Daarnaast moet het begrotingen van de regering goedkeuren. Verder moet het beleid beoordelen en discussies voeren over nationale en internationale vraagstukken die urgente aandacht vereisen. Na het geheel zijn Wasimin en de voorzitter van De Nationale Assemblée, Jennifer Geerlings-Simons, ingegaan op de afgelopen 5 jaren in de volksvertegenwoordiging en is gekeken naar de plannen ter versterking van het parlement gedurende deze vijf jaren.

Simons heeft onder meer gesproken over de obstakels voor het vergaderen aan het einde van de vorige zittingstermijn. Verder heeft mevrouw Simons ook aangegeven dat de vorige termijn heel goed is neergezet. Zij geeft aan dat Suriname bekender is geworden in de regio.