Begraafplaats Sawarieweg wordt uitgebreid

936
Het aangrenzend landschap van ca 1 hectare wordt klaargemaakt ter uitbreiding van de begraafplaats

Het commissariaat van Para is al een week bezig met uitbreiding- en herinrichtingswerkzaamheden van de openbare begraafplaats te Sawarieweg. Volgens de algehele coördinator civiel technische werken, John Anches, is de begraafplaats tijdelijk gesloten voor grafleggingen. “De begraafplaats is de enige in het district met een openbaar karakter en moest daardoor spoedig aangepakt worden”, zegt Anches.

Omdat de begraafplaats overvol is en geen plaats meer biedt, moeten de nabestaanden nu uitwijken naar de openbare begraafplaats te Helena Christina om hun geliefden te begraven.

Voor bewoners in het ressort Para-Noord is dat vanwege de afstand, een onwerkbare situatie. Het commissariaat heeft rekening houdende hiermee, de contractor Themen Contractors aangehuurd om 1 hectare aangrenzend landschap te ontbossen, te egaliseren en klaar te maken voor de uitbreiding.

Voorafgaand is een milieuonderzoek geweest van het Nationaal Intituut voor Mulieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS). Hierbij is gebleken dat er geen verontreiniging plaatsvindt van nabij gelegen natuurlijke lozingen. Er zijn ook richtlijnen opgenomen in het rapport die alle vormen van milieuverontreininging in de toekomst moet voorkomen.

Er is occupatie geweest van het bestemmingslandschap ten behoeve van de begraafplaats, dat wees onderzoekingen uit van de bestuurdienst. Deze occupatie zal bij de rechter worden aangevochten.