Straatlozingen Kampong Djoemalweg door bewoner uitgediept

1120

Op verzoek van bewoners van het ressort Kampong Baroe in het district Saramacca, heeft mevrouw Betty Adhin, perceelhouder aan de Kampong Djoemalweg no. 11, de straatlozingen aan weerszijden van de weg op eigen kosten uitgediept.

Mevrouw Adhin was bezig om haar terrein op te vullen met klinkzand. Dit heeft ertoe geleid dat de bewoners haar dit verzoek hebben gedaan. Ook de districtscommissaris van Saramacca, Laksmienarain Doebay is in deze benaderd.

De burgervader heeft gunstig gereageerd op het verzoek van de bewoners en heeft mevrouw Adhin die toestemming gegeven. Het vrijgekomen zand mocht zij gebruiken voor de ophoging van haar terrein. Het gaat in deze om een win – win situatie, aldus Doebay.

Tijdens de uitvoering van de werkaamheden heeft hij samen met zijn staf zich persoonlijk georienteerd.

Het overtollige water kon niet vrij wegstromen, omdat de straatlozing al geruime tijd dichtgeslibd was. Dit zorgde ervoor dat de wegdek vooral in de regentijd in een deplorable staat kwam te verkeren.

12249716_973124372759804_3896276016151509331_n
12208685_973124596093115_702038803497942283_n