Autohandelaren van Wanica moeten voertuigen langs de weg verwijderen

675

Inspecteur Ruben Dijks, Gewestelijke politie commandant, de chef van de afdeling Verkeer Regio Midden en de districtscommissaris van het district Wanica, mevrouw Roline Samsoedien, hadden op vrijdag 13 november 2015 een gesprek met de autohandelaren die hun bedrijf in het district Wanica hebben.Het doel van dit gesprek is dat de autohandelaren erop moeten toezien dat bij het uitstallen en parkeren van de ten verkoop aangeboden voertuigen langs de weg, de vrij- en veiligheid op de weg niet in gevaar komt of wordt gebracht.

In de afgelopen periode werd geconstateerd, dat bepaalde autohandelaren hun ten verkoop aangeboden voertuigen zodanig op de berm plaatsen. De rijstrook voor het langzaam verkeer en voetgangers wordt daardoor dusdanig smal, waardoor gevaar voor aanrijdingen ontstaan.

Ten overvloede is aan de handelaren aangegeven, dat deze langs de weg geparkeerde voertuigen niet verzekerd zijn en derhalve niet op de openbare weg mogen worden geplaatst. Op grond van het boven aangehaalde worden de autohandelaren een week na dit gesprek in de gelegenheid gesteld de voertuigen van de weg te verwijderen. Indien geen gevolg hieraan wordt gegeven, zullen deze voertuigen volgens de wet voor rekening en risico van de eigenaar naar een plaats van berging worden weggesleept. Binnen een week moeten de voertuigen die langs de weg zijn geparkeerd verwijderd worden.

De Gewestelijke Politie Commandant geeft verder te kennen dat de particuliere bussen en personenauto’s die op het rijwiel pad rijden, dat er na bestudering van dit probleem een praktisch uitvoerbaar plan is opgesteld. Deze zal binnenkort worden uitgevoerd door de politie van de ressorten Nieuwe Grond en Lelydorp. Daarnaast is er genoeg ruimte voor met name de particuliere bussen langs de weg gecreëerd, doch wordt er van deze faciliteit geen gebruik gemaakt.

De GPC is ervan overtuigd dat weggebruikers en betrokkenen ervan bewust zijn, dat een veilig verkeer meehelpt aan de vermindering van aanrijdingen met blikschade. Sterker nog dat aanrijdingen met persoonlijk leed ons bespaard blijft.