Training aanpak verkeersveiligheid afgesloten

784

Op vrijdag 6 november is op de Politie Academie de training verkeersveiligheid afgesloten, welke van start op maandag 26 oktober. De training werd voor geopend verklaard door Agnes Daniël, de waarnemend korpschef.

Aan die traning, onderverdeeld in Traffic Strategy Course en Traffic Management Course, participeerden de volgende instanties: het Korps Pokitie Suriname, Self Reliance, Haukes N.V., Wegenautoriteit Suriname en de afdeling Verkeer van het ministerie van Openbare Werken.

Bij Traffic Strategy Course werd benadrukt de strategische benadering voor de benadering van de verkeersuitdagingen in Suriname. De participerenden werden inzichten bijgebracht omtrent kernelementen die nodig zijn bij de voorbereiding en de uitvoering van strategische verkeersplannen.

De kwaliteit van het politie optreden in het verkeer te bevorderen opdat het aantal verkeersslachtoffers verder wordt gereduceerd, was de nadruk bij het onderdeel Traffic Management Course. Deze training werd verzorgd door Derek Driver en Paul Mathias uit het Verenigd Koninkrijk. Tjin Liep Shie, hoofdcommissaris, spande zich in om de training over verkeersveiligheid te realiseren omdat dit een van de speerpunten is van het beleid van het KPS.

Deze training mag gezien worden als duurzame investering in het personeel welk resulteert in de versterking van de relaties van de actoren binnen het verkeergebeuren. De training was leerrijk, de bijgebrachte skills zullen gestalte krijgen in hun werk en overgedragen worden aan hun collega’s, gaven de participanten aan.