40 jaar Srefidensi wordt in alle districten gevierd

1171

De viering van 40 jaar Srefidensi op 25 november zal in alle districten geschieden. In de districten hebben de mensen zelf het initiatief genomen om activiteiten te organiseren. De begroting van de srefidensi viering kwam op SRD 3 miljoen, maar nadat de commissie zaken heeft bestudeerd is er besloten om de activiteiten met SRD 2 miljoen voort te zetten.

De nadruk wordt gelegd op educatie en bewustwording. Er zal veel met de jeugd gedaan worden, waarbij er met lesbrieven gewerkt zal worden. Volgens voorzitter Henk Herrenberg van de Nationale Commissie viering 40 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid worden de parade en het defilé van de gewapende machten zeer waarschijnlijk in de hoofdstad gehouden.

Vanwege de financiële situatie in het land zijn er geen culturele muziek- en dansgroepen gehaald uit het buitenland. Er zullen ook geen staatshoofden uit het buitenland aanwezig zijn. Volgens commissievoorzitter viering 40 jaar Srefidensi, Henk Herrenberg, moeten wij met Srefidensi onze voorouders gedenken, want zij hebben gemaakt dat wij vandaag in vrede en harmonie leven. Volgens hem moeten wij de ouderen onder ons waarderen en respecteren.

Ook mag erbij vermeld worden dat de voorbereidingen voor de landelijke onafhankelijkheidsviering moeizaam verlopen. Bij bepaalde districten hebben zij nog geen cent ontvangen voor de geplande activiteiten. Per district zijn bedragen begroot van tussen de SRD 50.000 en SRD 100.000.

Ditsrict Para heeft SRD 100.000 begroot voor de viering. Brokopondo heeft een begroting van SRD 50.000 en Sipaliwini heeft een budget van SRD 90.000 ingediend.-