De aanwezige gasten tijdens de vergadering van HVB

Een sterke delegatie van de groep hervormers en vernieuwers onder leiding van DNA- lid mr. Raymond Sapoen heeft zaterdagavond jongstleden een goed bezochte vergadering in hotel Concord in Nickerie belegd. Op die avond kwamen aan het woord de trekkers HVB van Nickerie, PL- hoofdbestuurslid Ashwien Karaya, gewezen parlementarier Soetimin Marsidih, DNA- lid mr. Raymond Sapoen, minister van Binnenlandse Zaken, Mike Noersalim MPA en NSK- topman Moentari.

Naast pl- structuren, was het totale NSK bestuur ook aanwezig op de meeting. Namens het NSK- bestuur had de heer Pontjosentono, werkzaam bij LVV, het woord gevoerd. Hij gaf in zijn speech aan dat NSK zich terug kan vinden in de ideologieën van de HVB en beloofde zijn totale ondersteuning op weg naar de verkiezingen van 2020.

Naast de uiteenzetting omtrent de visie en missie, de stand van zaken nu, hoe verder op weg naar 2020 en het gevaar dat nog niet is geweken omtrent de veiling van het bejaardentehuis Rust en Werk gegeven door Sapoen en Noersalim, werden de aanwezigen in de gelegenheid gesteld vragen te stellen en met suggesties en voorstelken te komen.

Opvallend was de korte boodschap van de heer Sherron T., werkzaam bij het ministerie van Sport en Jeugdzaken, die in een anecdote aangaf waarom hij tot de aanwezigen behoorde. Buiten de verwachtingen van eenieder was het bezoek die de huidige assembleelid van PL de groep Hervormers en Vernieuwers de volgende dag vergastte. Zeer kort gaf hij aan de financiële perikelen rondom het uitbetalen van de achterban van PL. Deze groep had op de verkiezingsdag gewerkt in de diverse stembureaus als propagandisten en ook als hulp die voor voeding zorgde. Zes maanden na dato wachten ze nogsteeds op de SRD 100 die ze moeten ontvangen, welke reeds gedevalueerd is.