Twee koeien geëlectrocuteerd

4150

Gisteravond heeft zich een fataal voorval voorgedaan aan de mr. Attaoellahweg in het district Nickerie. Twee loslopende koeien zijn door losstaande electrische kabels geêlectrocuteerd met de dood tot gevolg.

Een van de dieren is door de electrische shock in het langslopende kanaal beland, terwijl het andere dier, nu kadaver, op de berm ligt. De wetsdienaren zijn drukdoende om te achterhalen wie de eigenaar is.

Helaas is er van de kant van de buurtbewoners, veiligheidshalve, geen hulp in deze. Nickerie is een klein district waar eenieder weet wie wat bezit.

Twee koeien 2
Twee koeien 3