Nickerie bereidt zich voor op 40 jaar Srefidensi-viering

1114

In verband met 40 jaar Srefidensi heeft districtscommisaris (dc), Wedprekash Joeloemsingh, het verzoek gekregen van de commissie voorzitter Henk Herrenberg, om in verband met 40 jaar Srefidensi activiteiten te organiseren in Nickerie.

In Nickerie is er dan een commissie bestaande uit de leden van de commissie ‘Nickerie in beweging’ samengesteld die de activiteiten zullen organiseren. Hierin is Dhr. Lachman en Khodabaks van Scholengemeenschap Nickerie (SGN) betrokken. De commissie moest een programma in elkaar zetten om de begroting in te dienen. De begroting is geraamd op maximaal 40.000 SRD. De begroting van Nickerie komt neer op 45856.25 SRD.

Volgens commissievoorzitter, Dhr. R. Li Fo Sjoe, zal Nickerie het wel redden om de extra kosten te dekken. Op donderdag 12 november jongstleden hebben reeds een aantal activiteiten plaatsgevonden, terwijl de begroting enkele dagen geleden is goedgekeurd. Op dinsdag 24 november vangen de activiteiten op het Willemsplein aan. Om 4 uur in de middag zal de vlagvorming met heliumballonnen door 400 studenten plaatsvinden. Om 5 uur in de middag is er een culturele wandelloop. Het thema voor deze wanndelloop is “bewegen en educatie de sleutel voor een gezonde onafhankelijk natie”.

De wandelloop wordt gehouden over een afstand van 2.3 kilometer. Vanaf 7 uur in de avond zijn er weer andere activiteiten zoals een halve finale wedstrijd, optredens van studenten van SGN, optredens van een lokale muziekformatie “The Friends” en D.J. Kuyken met als afsluiting het afschieten van vuurwerk.

Er zal ook een plakkaat met als opschrift ’40 jaar Srefidensi’ onthuld worden. Op 25 november zullen er vanaf 18:00 uur activiteiten zijn op het Willemsplein.