Vervolgbespreking ontwikkelingsplan Coronie

699

De vervolgbespreking met betrekking tot het “Ontwikkelingsplan Coronie Oktober 2015” heeft op woensdag 18 november 2015 plaatsgevonden in de multifunctionele zaal.

In aanwezigheid van de districtscommissaris Aroenkoemar Ramdhani ,Matheus Zunder, Piet Hellendoorn en Mohamed Khodhabaks is er gebrainstormd met de districtsraads- en de ressortraadsleden omtrent zaken die in het ontwikkelingsplan opgenomen moeten worden. De DC gaf aan dat deze bespreking over de agrarische sector zal gaan, waaronder landbouw, tuinbouw en veeteelt. Ook gaf hij te kennen dat er met de aangehaalde punten die naar voren zijn gebracht een conceptplan opgesteld zal worden. Daarna zullen deskundigen waar nodig is eventuele veranderingen aanbrengen.

Meningen van de leden werden naar voren gebracht waarbij er gediscussieerd werd. Er werd een belangrijke punt naar voren gebracht namelijk de waterkerende dam. Bij de waterkerende dam zou er eerst herstelwerkzaamheden verricht moeten worden. De boeren eisen dat er een goede waterbeheersing van de landbouw gebieden moet plaats vinden, alvorens over te gaan tot het planten van rijst en landbouw gewassen.

Verder is er ook gesproken over veeteelt. De leden gaven aan dat trainingen over veeteelt van eminent belang zal zijn voor de Coroniaanse gemeenschap. Vanwege tijdgebrek hebben de leden niet alles over het onderdeel veeteelt kunnen bespreken, waardoor deze bespreking over twee weken vervolgd zal worden.

12274601_907258872662857_1863581419544228846_n
11988521_907258882662856_4577006600510785374_n